Lịch công tác tuần 30 năm 2020 (từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)


Lịch công tác tuần 30 năm 2020 (từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 30 THEO NĂM 2020
TUẦN 51 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
20/7

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Tập thể lãnh đạo (Bước 1):
 Rà soát quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 2021-2026 các chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng.

Thành phần: Các đ/c Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu. Mời đ/c Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Đại diện Tập thể lãnh đạo
Chiều
14h00
Nội dung: Họp Hội đồng giáo sư ngành GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng
.
Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải.
Chủ tịch HĐ
Chiều
1̉6h00
Nội dung: Rà soát công tác thi tuyển viên chức.
Thành phần: Hội đồng tuyển dụng viên chức; các ban: Đề thi, coi thi, chấm thi, in sao; Ô Thanh (Khoa CNTT); Ô Quyền (HCQT)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
21/7

Sáng
8h30

Nội dung: Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển Viên chức năm 2020.
Thành phần: Hội đồng thi tuyển Viên chức, Ban coi thi, Ban giám sát và các thí sinh dự thi
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Chủ tịch Hội đồng thi
Chiều
16h00
(mới)

Nội dung: Họp Hội đồng đánh giá kết quả Cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp, năm 2020”.
Thành phần: Ô.Ánh, Ô.Hưng (ĐTN); Ô.Dũng, B.Dung (Phòng Đào tạo); Ô.Thái, B.Trần Huyền (TTHTSVKN&QHDN) và các Thành viên Hội đồng.

Khách mời: Lãnh đạo Nhà trường.
Địa điểm: Phòng Họp tầng 2 nhà H1.

Trung tâm HTSVKN&QHDN
Thứ Tư
22/7

Sáng
6h30

Nội dung: Tổ chức thi Vòng 1, kỳ thi tuyển Viên chức năm 2020.
Thành phần: Hội đồng thi tuyển Viên chức, Ban coi thi, Ban giám sát và các thí sinh dự thi
.
Địa điểm: Giảng đường nhà A3.
Chủ tịch Hội đồng thi
Chiều
1̉4h30
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2):
 Rà soát quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 2021-2026 các chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng.

Thành phần: Các cán bộ chủ chốt (theo danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Đại diện Tập thể lãnh đạo
Chiều
1̉6h00
Nội dung: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 3):
 Rà soát quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 2021-2026 các chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo mở rộng (Theo danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Đại diện Tập thể lãnh đạo

Chiều
17h00

Nội dung: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (Bước 4):
 Rà soát quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 2021-2026 các chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng.

Thành phần: Các đ/c Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu. Mời đ/c Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Đại diện Tập thể lãnh đạo

Thứ Năm
23/7

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
24/7

Sáng
8h30
(mới)

Nội dung: Gặp mặt các cháu TNNĐ và biểu dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT; Chủ tịch CĐT; BCH Công đoàn; Trưởng ban nữ công; Ban nữ công Phân hiệu Hà Nội và các cháu TNNĐ đạt thành tích trong học tập năm học 2019-2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 TTCNTT - Thư viện Phân hiệu HN.
Công đoàn Trường

Chiều
15h00
(mới)

Nội dung: Họp Công tác chuẩn bị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Các đ/c trong Ban Thường vụ ĐU; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Ô Hoàng Anh (Thư ký HĐT); Bà Thu (TCCB); đại diện Bộ GTVT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng Trường

Thứ Bảy
25/7

Sáng
9h00

Nội dung: Khai giảng lớp đại học từ xa, ngành Ngôn ngữ Anh (CTĐT theo khung đại học chính quy).
Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường, Bà Thu (TCCB), Ô. Đoan (ĐTTC), Ô.Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên Đợt 1 (theo danh sách đính kèm).
Đơn vị phối hợp và khách mời: Đại học Thái Nguyên: Lãnh đạo Nhà trường và Ô.Dũng (PGĐ Trung tâm ĐTTX).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Trung tâm HTSVKN&QHDN

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/7

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng lớp Gác chắn đường ngang giao cắt đường sắt và lớp Bảo trì công trình giao thông cầu đường bộ.
Thành phần: Ô. Đoan (ĐTTC), Ô.Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên (theo danh sách đính kèm).
Đơn vị đối tác: Công ty Cổ phần Quản lý & Xây dựng Đường bộ I Hà Tây: Ô.Minh (Giám đốc); Ô.Hiền (Tp Nhân chính)
.
Địa điểm: Hội trường của Đơn vị đối tác.

Trung tâm HTSVKN&QHDN

Chiều