Lịch công tác tuần 31 năm 2020 (từ 27/7/2020 đến 02/8/2020)


Lịch công tác tuần 31 năm 2020 (từ 27/7/2020 đến 02/8/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 31 THEO NĂM 2020
TUẦN 52 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
27/7

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị tại Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà D, Trụ sở Bộ Giao thông vận tải.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 7h00.
Bộ trưởng Bộ GTVT
Sáng
8h30
Nội dung: Tập huấn công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2020.
Thành phần: Đoàn kiểm tra coi thi (theo danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật tại 02 đầu cầu.
PHT Nguyễn Hoàng Long
Sáng
11h00
Nội dung: Hội ý công tác phòng dịch.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Ô Lâm (ĐT), Ô Quyền (HCQT), Bà Sao (CTCĐ).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Hiệu trưởng
Chiều
14h00
Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Ban chấp hành Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
28/7

Sáng

 

 
Chiều
15h00

Nội dung: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ GTVT.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm và nhóm nghiên cứu
.
Địa điểm: Phòng Họp tầng 2 nhà H1.

Vụ KHCN, Bộ GTVT
Thứ Tư
29/7

Sáng
7h30

Nội dung: Lễ Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020.
Thành phần: Ban Tổ chức lớp; Ban Chỉ huy quân sự Trường; cán bộ, viên chức đối tượng 4 theo quyết định triệu tập (danh sách đính kèm)
.
Khách mời: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường
.
Địa điểm: Hội trường tầng 4 thư viện, phân hiệu Hà Nội.
Ban Chỉ huy Quân sự Trường
Chiều
14h00
Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị thi tuyển sinh SĐH.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh, Trưởng ban Thanh tra và phòng Đào tạo Sau đại học.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Hiệu trưởng

Thứ Năm
30/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Bước 2 – Thành lập Hội đồng trường.
Thành phần: Các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng trường
Sáng
9h00
Nội dung: Họp Bước 3 – Thành lập Hội đồng trường.
Thành phần: Các cán bộ chủ chốt (theo danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng trường
Sáng
10h00
Nội dung: Họp Bước 4 – Thành lập Hội đồng trường.
Thành phần: Các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng trường

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị thi tuyển sinh đại học bằng thứ 2.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh, Trưởng ban Thanh tra và Khoa Đào tạo tại chức.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Hiệu trưởng

Thứ Sáu
31/7

Sáng
9h00

Nội dung: Hội nghị đại biểu Trường – Thành lập Hội đồng trường.
Thành phần: Các đ/c là Đại biểu đương nhiên và Đại biểu bầu từ các đơn vị của Trường.
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 6h45 (Danh sách chi tiết các đoàn xe).
Chủ tịch Hội đồng trường

Chiều
15h00

Nội dung: 
Đối với cán bộ coi thi: Tập huấn nghiệp vụ;

Đối với thí sinh dự thi: Nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh và nhận thẻ dự thi.
Thành phần: Cán bộ coi thi và thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020.
Địa điểm: Giảng đường nhà C3, Phân hiệu Hà Nội.
Phòng Đào tạo
Sau đại học

Thứ Bảy
01/8

Sáng
7h00

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày).
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi
.
Địa điểm: Giảng đường C2 - Phân hiệu Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Sáng
7h00
Nội dung: Thi tuyển sinh đại học bằng thứ 2 năm 2020 (cả ngày).
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi
.
Địa điểm: Giảng đường C3 - Phân hiệu Hà Nội.
Chủ tịch HĐTS

Chiều

 

 

Chủ Nhật
02/8

Sáng
7h00

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2020.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi
.
Địa điểm: Giảng đường C2 - Phân hiệu Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Chiều