Lịch công tác tuần 32 năm 2019 (từ 05/8/2019 đến 11/8/2019)


Lịch công tác tuần 32 năm 2019 (từ 05/8/2019 đến 11/8/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 32 THEO NĂM 2019
TUẦN 01 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
05/8

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy, BGH.

Thành phần: Các đ/c Thường vụ Đảng ủy, BGH, mời bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với Phòng TCKT.

Thành phần: Cán bộ, nhân viên Phòng TCKT (CSĐT Hà Nội).

Địa điểm: Phòng TCKT.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
06/8

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT.

Thành phần: Hiệu trưởng (đầu cầu Hà Nội), Ô Sơn (ĐT) (đầu cầu Vĩnh Phúc).

Địa điểm: TT Hội nghị quốc tế, số 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Bộ GDĐT

Sáng
9h00

(Cả ngày)

Nội dung: Tham dự Hội thảo quốc tế “2019 Vietnam Railway Academy”.

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Trinh, Ô Vũ (P.KHCN-HTQT), Ô Hiếu (P.QLĐT-XDCB).

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội.
xe xuất phát tại trường lúc 8h00
Cục mạng lưới đường sắt
Hàn Quốc

Chiều

 

 

Thứ Tư
07/8

Sáng
9h00

Nội dung:Tham dự Hội thảo quốc tế “2019 Vietnam Railway Academy” (Tiếp theo).

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Trinh, Ô Vũ (P.KHCN-HTQT), Ô Hiếu (P.QLĐT-XDCB).

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội.
xe xuất phát tại trường lúc 8h00

Cục mạng lưới đường sắt
Hàn Quốc

Chiều

 

 

Thứ Năm
08/8

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Cục mạng lưới đường sắt Hàn Quốc.

Thành phần: Ô Trinh, Ô Vũ (P.KHCN-HTQT), Ô Hiếu (P.QLĐT-XDCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
09/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
10/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/8

Sáng

 

 

Chiều