Lịch công tác tuần 32 năm 2022 (từ 08/8/2022 đến 14/8/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 32 THEO NĂM 2022
TUẦN 53 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
08/8

Sáng

 

 
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh - Giáo dục thể chất.
Thành phần: Chi bộ khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh - Giáo dục thể chất.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Kinh tế vận tải 5.
Thành phần: Chi bộ Kinh tế vận tải 5.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.

Bí thư Chi bộ

Thứ Ba
09/8

Sáng
9h00

Nội dung: Họp chuẩn bị mặt bằng thi công sửa chữa một số hạng mục hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, nhà để xe cơ sở Vĩnh Phúc.
Thành phần: ô Sơn (CSĐT VP); ô Thanh (P.HCQT); ô Hiếu, ô Việt (P.QLĐT&XDCB); các đơn vị thi công và tư vấn. 
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 6h30.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
13h00

Nội dung: Tổng duyệt Đại hội Đoàn Trường lần thứ X.
Thành phần: Đại diện Thành Đoàn HN; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội; BCH Đoàn Trường; Các Bí thư và Phó Bí thư LCĐ trực thuộc.
Địa điểm: Hội trường lớn HN.

BCH Đoàn trường
Thứ Tư
10/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ CNTT - TV 2.
Thành phần: Chi bộ CNTT - TV 2.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.

Bí thư Chi bộ

Chiều
14h30

Nội dung: Họp rà soát Cơ sở vật chất.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các phòng: Đào tạo, KT&ĐBCL, QLĐT&XDCB, TCKT, HCQT; Lãnh đạo các Khoa; trưởng các Bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
11/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa KHUD.
Thành phần: Chi bộ khoa KHUD.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Bí thư Chi bộ
Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Kinh tế vận tải 3.
Thành phần: Chi bộ Kinh tế vận tải 3.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Bí thư Chi bộ
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Kinh tế vận tải 4.
Thành phần: Chi bộ Kinh tế vận tải 4.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 1.
Thành phần: Chi bộ Công trình 1.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.

Bí thư Chi bộ

Thứ Sáu
12/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Kinh tế vận tải 6.
Thành phần: Chi bộ Kinh tế vận tải 6.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Bí thư Chi bộ
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ TT Công nghệ Cơ khí.
Thành phần: Chi bộ TT Công nghệ Cơ khí.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Kinh tế vận tải 1.
Thành phần: Chi bộ Kinh tế vận tải 1.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1

Bí thư Chi bộ

Thứ Bảy
13/8

Sáng
7h30
Nội dung: Đại hội Đoàn Trường lần thứ X (cả ngày).
Thành phần: Đại diện Thành Đoàn HN; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội; BCH Đoàn trường; Đại biểu tham dự Đại hội theo danh sách.
Mời dự: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm.
Địa điểm: Hội trường lớn HN.
BCH Đoàn trường

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ CNTT - TV 4.
Thành phần: Chi bộ CNTT - TV 4.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.
Bí thư Chi bộ
Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 4.
Thành phần: Chi bộ Công trình 4.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Bí thư Chi bộ
Sáng
11h00
Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành Đoàn trường khóa X lần thứ nhất.
Thành phần: Đại diện Thành đoàn HN; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội; BCH Đoàn trường khóa X.
Mời dự:  Đảng ủy; Ban Giám hiệu.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư ĐTN
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 3.
Thành phần: Chi bộ Công trình 3.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Kinh tế vận tải 2.
Thành phần: Chi bộ Kinh tế vận tải 2.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.

Bí thư Chi bộ

Chủ Nhật
14/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ CNTT - TV 1.
Thành phần: Chi bộ CNTT - TV 1.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Bí thư Chi bộ
Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 2.
Thành phần: Chi bộ Công trình 2.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 5.
Thành phần: Chi bộ Công trình 5.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Bí thư Chi bộ

 

Share on facebook