Lịch công tác tuần 33 năm 2019 (từ 12/8/2019 đến 18/8/2019)


Lịch công tác tuần 33 năm 2019 (từ 12/8/2019 đến 18/8/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 33 THEO NĂM 2019
TUẦN 02 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
12/8

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường trực Hội đồng Trường.

Thành phần: Các PHT, Ô Hoàng Anh; mời bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Chủ tịch HĐT

Sáng
9h30

Nội dung: Họp thường trực Hội đồng khoa học - Đào tạo Trường.

Thành phần: Ô Hùng (CT HĐT); các PHT, Ô Lâm (Đào tạo); Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
13/8

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Kế hoạch đào tạo.

Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh, Ô Dũng, Ô Minh (Đào tạo); Ô Thế Anh (KT-ĐBCL), Ô Tân (TTraGD); Ô Tiến (TT CNCK), Ô Thanh (Bm QPAN), Ô Long (Bm GDTC), Trưởng các Khoa.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Tư
14/8

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động CSĐT Hà Nội (Giảng viên có giờ lên lớp vẫn giảng dạy bình thường).

Địa điểm: Hội Trường lớn CSĐT Hà Nội.

Đảng Ủy Trường

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động CSĐT Vĩnh Phúc (Giảng viên có giờ lên lớp vẫn giảng dạy bình thường).

Địa điểm: Hội Trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Đảng Ủy Trường

Thứ Năm
15/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
16/8

Sáng
8h30
(Hoãn)

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động CSĐT Thái Nguyên (Giảng viên có giờ lên lớp vẫn giảng dạy bình thường).

Địa điểm: Hội Trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Đảng Ủy Trường
Sáng
8h30

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Bộ GTVT.
Bộ GTVT

Chiều
14h00

Nội dung: Họp chuẩn bị công tác đón SV K70 nhập học. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật, Phòng ĐT chuẩn bị và báo cáo.

Thành phần:

  • Đầu cầu Hà Nội: Các PHT; Ô Lâm, Ô Dũng, bà Hạnh (ĐT); Ô Quyền (HCQT); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Ánh (ĐTN); Bà Ánh (TCKT); bà Lê (KTVT), Ô Thanh (CNTT), bà Hương, Ô Hoàng Anh (CT), Ô Quang Anh (CK);
  • Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), Ô Trường (ĐTN), bà Sơn (TCKT); Ô Thanh (HCQT);
  • Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Tuấn (ĐT), Bà Điệp (TCKT); Ô Hoàng (ĐTN).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều
16h00
(Mơi)

Nội dung: Họp xét điều kiện tốt nghiệp.

Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh (ĐT); Ô Thế Anh (KTĐBCLĐT)

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Bảy
17/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
18/8

Sáng

 

 

Chiều