Lịch công tác tuần 35 năm 2021 (từ 23/8/2021 đến 29/8/2021)


Lịch công tác tuần 35 năm 2021 (từ 23/8/2021 đến 29/8/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 35 THEO NĂM 2021
TUẦN 3 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
23/8

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 

Chiều

   

Thứ Ba
24/8

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng và các phòng ban liên quan.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (Đường link: https://bit.lv/3AVDDli hoặc phòng họp MOET_HE của Bộ GDĐT trong Microsoft Teams).
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật kết nối.

Bộ GDĐT

Chiều

   
Thứ Tư
25/8

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
26/8

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
27/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
28/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/8

Sáng

 

 

Chiều