Lịch công tác tuần 37 năm 2021 (từ 06/9/2021 đến 12/9/2021)


Lịch công tác tuần 37 năm 2021 (từ 06/9/2021 đến 12/9/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 37 THEO NĂM 2021
TUẦN 5 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
06/9

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022
 - Cán bộ, CNV khối phòng, ban, trung tâm thực hiện chế độ làm việc trực tuyến theo thông báo của Nhà trường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
07/9

Sáng
 

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
08/9

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
09/9

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
10/9

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp công tác Đào tạo.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Khoa: Công trình, KTVT, Cơ khí, CNTT, ĐTTC; Trưởng phòng: Đào tạo, Sau đại học, TCCB, TCKT, KHCN&HTQT, KT&ĐBCLĐT.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị các điều kiện họp.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
11/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/9

Sáng

 

 

Chiều