Lịch công tác tuần 38 năm 2021 (từ 13/9/2021 đến 19/9/2021)


Lịch công tác tuần 38 năm 2021 (từ 13/9/2021 đến 19/9/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 38 THEO NĂM 2021
TUẦN 6 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
13/9

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022
 - Cán bộ, CNV khối phòng, ban, trung tâm thực hiện chế độ làm việc trực tuyến theo thông báo của Nhà trường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
14/9

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
15/9

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
16/9

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
17/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
18/9

Sáng
9h00

Nội dung: Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Thành phần: Toàn thể Cán bộ, giảng viên, CNV Nhà trường.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị các điều kiện họp.

Tập thể Lãnh đạo Nhà trường

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/9

Sáng

 

 

Chiều