Lịch công tác tuần 39 năm 2021 (từ 20/9/2021 đến 26/9/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 39 THEO NĂM 2021
TUẦN 7 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
20/9

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022
 - Cán bộ, CNV khối phòng, ban, trung tâm thực hiện chế độ làm việc trực tuyến theo thông báo của Nhà trường.

 
Sáng
(8h-11h30)

Nội dung: Tập huấn Tự đánh giá CSGD Chu kỳ 2 – Phiên tổng thể.
Thành phần: Toàn bộ VC-NLĐ toàn Trường.
Mời dự: PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị các điều kiện họp.

Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
(14h-17h)

Nội dung: Tập huấn Tự đánh giá CSGD Chu kỳ 2.
Phòng 1: ĐBCL về Chiến lược, Hệ thống, Tài chính và cơ sở vật chất.
Phòng 2: ĐBCL về thực hiện chức năng đào tạo; KHCN & HTQT phục vụ người học và cộng đồng.
Thành phần: Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách (có danh sách kèm theo).
Mời dự: PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
VC-NLĐ có nhu cầu tham gia điền thông tin vào form đăng ký để Ban Thư ký sắp xếp Phòng họp phù hợp.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSBLyd3mHKHJUsRrKSz9GyYPI_HhjYS5olAv0Vhm0jQ/edit?usp=sharing).
(Link tham gia cuộc họp sẽ được Ban thư ký chuyển đến các thành viên trước mỗi cuộc họp).
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị các điều kiện họp.
Lãnh đạo Nhà trường

Thứ Ba
21/9

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
22/9

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
23/9

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
24/9

Sáng
(8h-11h30)

Nội dung: Tập huấn Tự đánh giá CSGD Chu kỳ 2 - Phiên tổng thể.
Thành phần: Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách (có danh sách kèm theo).
Mời dự: PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
VC-NLĐ có nhu cầu tham gia điền thông tin vào form đăng ký để Ban Thư ký sắp xếp Phòng họp phù hợp.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSBLyd3mHKHJUsRrKSz9GyYPI_HhjYS5olAv0Vhm0jQ/edit?usp=sharing).
(Link tham gia cuộc họp sẽ được Ban thư ký chuyển đến các thành viên trước mỗi cuộc họp).
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị các điều kiện họp

Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
(14h-17h)

Nội dung: Tập huấn Tự đánh giá CSGD Chu kỳ 2.
Phòng 1: ĐBCL về Chiến lược, Hệ thống, Tài chính và cơ sở vật chất.
Phòng 2: ĐBCL về thực hiện chức năng đào tạo; KHCN & HTQT phục vụ người học và cộng đồng.
Thành phần: Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách (có danh sách kèm theo).
Mời dự: PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
VC-NLĐ có nhu cầu tham gia điền thông tin vào form đăng ký để Ban Thư ký sắp xếp Phòng họp phù hợp.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSBLyd3mHKHJUsRrKSz9GyYPI_HhjYS5olAv0Vhm0jQ/edit?usp=sharing).
(Link tham gia cuộc họp sẽ được Ban thư ký chuyển đến các thành viên trước mỗi cuộc họp).
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị các điều kiện họp.

Lãnh đạo Nhà trường

Thứ Bảy
25/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook