Lịch công tác tuần 41 năm 2021 (từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)


Lịch công tác tuần 41 năm 2021 (từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 41 THEO NĂM 2021
TUẦN 9 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
04/10

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022
 - Cán bộ, CNV khối phòng, ban, trung tâm thực hiện chế độ làm việc trực tuyến theo thông báo của Nhà trường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
05/10

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
06/10

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
07/10

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
08/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
09/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
10/10

Sáng

 

 

Chiều