Lịch công tác tuần 45 năm 2021 (từ 01/11/2021 đến 07/11/2021)


Lịch công tác tuần 45 năm 2021 (từ 01/11/2021 đến 07/11/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 45 THEO NĂM 2021
TUẦN 13 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
01/11

Sáng

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 
Sáng
9h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và rà soát thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VII.
Thành phần: Các đồng chí trong BCH ĐU và Bí thư các chi bộ, ĐBBP.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
02/11

Sáng
8h00

Nội dung: Tập huấn Đảm bảo chất lượng từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 06/11/2021 (Chương trình kèm theo).
Thành phần: Theo Quyết định (Danh sách kèm theo).
Địa điểm: Trực tuyến.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 11/2021.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịchTT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.
Hiệu trưởng
Thứ Tư
03/11

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
04/11

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
05/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
06/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
07/11

Sáng

 

 

Chiều