Lịch công tác tuần 46 năm 2021 (từ 08/11/2021 đến 14/11/2021)


Lịch công tác tuần 46 năm 2021 (từ 08/11/2021 đến 14/11/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 46 THEO NĂM 2021
TUẦN 14 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
08/11

Sáng

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 

Chiều

.  

Thứ Ba
09/11

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Phương án tự chủ trường Đại học và định hướng công tác đối ngoại.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy
Thứ Tư
10/11

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
11/11

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
12/11

Sáng
8h00

Nội dung: Rà soát, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ (cả ngày).
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các đơn vị thuộc trường; trưởng các Khoa; Ban soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ (họp trực tuyến).
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn (PT CSĐT); bà Sơn (TCKT).
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng (PT CSĐT); bà Điệp (TCKT).
Địa điểm: Họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịchTT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
13/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/11

Sáng

 

 

Chiều