Lịch công tác tuần 47 năm 2020 (từ 16/11/2020 đến 22/11/2020)


Lịch công tác tuần 47 năm 2020 (từ 16/11/2020 đến 22/11/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 47 THEO NĂM 2020
TUẦN 16 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
16/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
17/11

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Dự thảo kế hoạch KHCN năm 2021.
Thành phần: BGH; ô Trinh (KHCN-HTQT); bà Ánh, ô Ngọc (P.TCKT); Trưởng các khoa; ông Sơn (CSĐT VP); ô Hưng (CSĐT TN).
Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
18/11

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Khoa Cơ khí về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Thành phần: BGH; bà Thu (P.TCCB); lãnh đạo khoa, bộ môn Khoa Cơ khí
.
Mời dự: BTV Đảng uỷ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Năm
19/11

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Khoa CNTT về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Thành phần: BGH; bà Thu (P.TCCB); lãnh đạo khoa và bộ môn Khoa CNTT
.
Mời dự: BTV Đảng uỷ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
20/11

Sáng
8h30

Nội dung: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 75 năm ngày thành lập Trường và 59 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường.
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị; cán bộ, viên chức và người lao động đang giảng dạy, công tác tại Phân hiệu Hà Nội.
Khách mời: Theo danh sách mời.
Địa điểm: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội.
Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
15h00

Nội dung: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 75 năm ngày thành lập Trường và 59 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường.
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm; cán bộ, viên chức và người lao động đang giảng dạy, công tác tại Cơ sở Vĩnh Phúc.
Khách mời: Theo danh sách mời.
Địa điểm: Hội trường lớn - Cơ sở Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 13h00.
Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
15h00

Nội dung: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 75 năm ngày thành lập Trường và 59 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường.
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm; cán bộ, viên chức và người lao động đang giảng dạy, công tác tại Cơ sở Thái Nguyên.
Khách mời: Theo danh sách mời.
Địa điểm: Hội trường CSĐT Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 13h00.

Lãnh đạo Nhà trường

Thứ Bảy
21/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
22/11

Sáng

 

 

Chiều