Lịch công tác tuần 47 năm 2021 (từ 15/11/2021 đến 21/11/2021)


Lịch công tác tuần 47 năm 2021 (từ 15/11/2021 đến 21/11/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 47 THEO NĂM 2021
TUẦN 15 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
15/11

Sáng

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 

Chiều

.  

Thứ Ba
16/11

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
17/11

Sáng
8h00

Nội dung: Hội thảo "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến".
Thành phần: Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng.
Khách mời: Đại diện BGH, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN.
Địa điểm: Hội thảo trực tuyến.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịchTT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật.

Khoa Khoa học ứng dụng

Chiều

   

Thứ Năm
18/11

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
19/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
20/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

21/11

Sáng

 

 

Chiều