Lịch công tác tuần 48 năm 2021 (từ 22/11/2021 đến 28/11/2021)


Lịch công tác tuần 48 năm 2021 (từ 22/11/2021 đến 28/11/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 48 THEO NĂM 2021
TUẦN 16 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
22/11

Sáng

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 

Chiều

.  

Thứ Ba
23/11

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát công tác ĐBCL.
Thành phần: Ban Giám Hiệu, nhóm thư ký và trưởng nhóm chuyên trách.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

   
Thứ Tư
24/11

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
25/11

Sáng
8h00

Nội dung: Tiếp đoàn kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự năm 2021 của Bộ GTVT.
Thành phần: Ban CHQS Trường; Tiểu đội tự vệ; đ/c Thu (TCCB); đ/c Thanh, đ/c Dũng (P.Đào tạo); đ/c Ánh (P.TCKT); đ/c Sao (CT Công đoàn); đ/c Thế Anh (P. Khảo thí và ĐBCL); đ/c Trinh (P. KHCN&HTQT); đ/c Lê (K.KTVT); đ/c Hưng (K.CNTT); đ/c Tuấn (K.KHUD); đ/c Lý, đ/c Thơm (K.CT-QPAN-GDTC); đ/c Quyền (P.HCQT).
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Ban Chỉ huy Quân sự Trường
Sáng
8h30

(Tiếp đón đại biểu từ 8h00)
Nội dung: Hội thảo “Công nghệ và kết cấu tiên tiến trong xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
Thành phần: Lãnh đạo Khoa Công trình, Lãnh đạo Bộ môn, các GS, PGS, chuyên gia khoa Công trình.

Khách mời: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT, phòng Đào tạo.
- Đại diện: Vụ KHCN của Bộ GTVT.
- Đại diện: các Khoa, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, doanh nghiệp ngoài trường.

Địa điểm: Trực tuyến - Đầu cầu chính " Hội trường lớn".
(Phần khai mạc chung được phát trực tiếp trên hệ thống phần mềm zoom của Hội nghị).
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịchTT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật.
Khoa Công trình

Chiều

 

 

Thứ Sáu
26/11

Sáng
9h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
8h00

Nội dung: Khai mạc khóa Tập huấn “Phát triển kỹ năng Tự đánh giá Chương trình đào tạo sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.
Thành phần:
- Các Hội đồng Tự đánh giá, các Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của các CTĐT đăng ký KĐCLGD.
- Ban Giám hiệu, Phòng KT&ĐBCLĐT.
- VC-NLĐ quan tâm.
Địa điểm: Trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại Hội trường lớn.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
27/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

28/11

Sáng

 

 

Chiều