Lịch công tác tuần 49 năm 2020 (từ 30/11/2020 đến 06/12/2020)


Lịch công tác tuần 49 năm 2020 (từ 30/11/2020 đến 06/12/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 49 THEO NĂM 2020
TUẦN 18 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
30/11

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
10h00
Nội dung: Làm việc về tiến độ thi công và công tác chuẩn bị nghiệm thu công trình nhà A5.
Thành phần: P. QLĐT-XDCB; TVGS; Nhà thầu thi công
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
01/12

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội:  PHT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm).
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Lãnh đạo các khoa, phòng.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.

HT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
02/12

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2020.
Thành phần: Các đ/c Bí thư chi bộ (bao gồm cả chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận), văn phòng Đảng ủy.
Địa điểm: Hội trường A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 7h15.
Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Sáng
8h30
Nội dung: Làm việc với Phòng QLĐT&XDCB về công tác giải ngân 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021.
Thành phần: Ban Giám hiệu; bà Ánh (TCKT); Phòng QLĐT&XDCB. (Phòng QLĐT&XDCB chuẩn bị báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
HT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
14h00
Nội dung: Rà soát dự thảo kế hoạch tài chính 2021.
Thành phần: Ban Giám hiệu; bà Ánh, bà Điệp, bà Sơn, ô Ngọc (TCKT); ô Lâm (Đào tạo); ô An (Đào tạo SĐH); ô Hiếu (QLĐT&XDCB); ô Quyền (HCQT); ô Trinh (KHCN&HTQT); ô T Anh (KT&ĐBCL); bà Thu (TCCB); ô Tân (TTGD); ô Đoan (ĐTTC); ô Thanh (TT CNTT-TV); ô Toàn (TT HTSVKN); ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc); ô Hưng (CSĐT Thái Nguyên); bà Sao (Công đoàn); ô Ánh (Đoàn TN);
Phòng TCKT chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
16h00
(mới)

Nội dung: Gặp mặt LHS Lào chào mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào 02/12.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng (Phòng ĐT); Ô Trinh, B Hiền (Phòng KHCN-HTQT); Ô An (Phòng ĐT SĐH); Ô. Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc); các Lưu học sinh Lào học tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 02 cơ sở đào tạo Hà Nội, Vĩnh Phúc.
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật, chụp ảnh; Phòng HCQT chuẩn bị cơ sở vật chất; Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Năm
03/12

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
04/12

Sáng
8h00

Nội dung: Họp tổng kết đánh giá viên chức Khoa Chính trị - QPAN - GDTC năm 2020.
Thành phần: Cán bộ, giảng viên tại 02 cơ sở đào tạo Hà Nội, Vĩnh Phúc.
Khách mời: Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Trưởng khoa
Sáng
9h00
Nội dung: Họp tổ xây dựng đề án cho thuê tài sản.
Thành phần: BGH và tổ xây dựng đề án.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Bảy
05/12

Sáng
8h30
(mới)

Nội dung: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Phân hiệu Hà Nội.
Thành phần: BGH, Bà Thu (TCCB), Ô.Đoan (ĐTTC), Ô.Toàn (Trung tâm HTSVKN&QHDN) và các đồng chí đang giữ chức vụ lãnh đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm và tương đương tại Phân hiệu Hà Nội (theo danh sách đính kèm).
Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý GTVT: Ô.Tuấn (Hiệu trưởng); Ô.Thuận (Trưởng phòng ĐT-QLKH).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3 - Phân hiệu Hà Nội.

Phòng TCCB

Chiều

 

 

Chủ Nhật
06/12

Sáng
9h00
(mới)

Nội dung: Khai giảng cao học Khóa 6.1 và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020. Phòng SĐH chuẩn bị nội dung và mời dự.
Thành phần:
 Ban Giám hiệu; Ô Lâm, Ô Sơn, Bà Phượng (ĐT); Bà Hương (Khoa Công trình); Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí); Bà Lê (Khoa KTVT); ô Lý (Khoa LLCT-QPAN-GDTC). 
Mời dự: Chủ tịch Hội đồng trường
.
Địa điểm: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật, chụp ảnh, viết bài. Phòng HCQT chuẩn bị cơ sở vật chất.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều