Lịch công tác tuần 50 năm 2020 (từ 07/12/2020 đến 13/12/2020)


Lịch công tác tuần 50 năm 2020 (từ 07/12/2020 đến 13/12/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 50 THEO NĂM 2020
TUẦN 19 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
07/12

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp tổ xây dựng quy trình xử lý công việc trên nền tảng số.
Thành phần: BGH, thành viên tổ theo QĐ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
08/12

Sáng

 

 
Chiều
14h30
(mới)
Nội dung: Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng.
Thành phần: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch CĐ; Bí thư Đoàn TN; các thành viên Hội đồng Trường; Trưởng, Phó trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm.
Khách mời: ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị âm thanh, chụp ảnh, viết bài; HCQT chuẩn bị CSVC.
Bộ Giao thông vận tải

Chiều
16h30

Nội dung: Họp xây dựng, thẩm định định mức KTKT các dịch vụ giáo dục đại học.
Thành phần: PHT Nguyễn Mạnh Hùng, ô Lâm (Đào tạo), ô Ngọc (TCKT)
.
Địa điểm: Bộ Giao thông vận tải.

Vụ TCCB
Thứ Tư
09/12

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Năm
10/12

Sáng
8h30

Nội dung: Nghiệm thu thi công nhà Hội trường B3 và kiểm tra hết bảo hành nhà giảng đường B12 tại Vĩnh Yên.
Thành phần: Ô Hiếu, ô Việt (QLĐT-XDCB); Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc); Ô Quyền, ô Thanh (HCQT).
Nhà thầu thi công và TVGS.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

PHT. Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
15h00

Nội dung: Nghiệm thu thi công nhà Hội trường Hà Nội.
Thành phần: Phòng QLĐT-XDCB; Ô Quyền (HCQT); Ô Thanh (TT CNTT-TV).
Nhà thầu thi công và TVGS.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT. Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Sáu
11/12

Sáng
8h00

Nội dung: Họp cán bộ chủ chốt đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Kế toán trưởng, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường (Danh sách kèm theo).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
HT Nguyễn Hoàng Long
Sáng
9h30
Nội dung: Họp Hội đồng trường đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng trường và viên chức lãnh đạo, quản lý.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Kế toán trưởng
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch HĐT

Chiều

 

 

Thứ Bảy
12/12

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2020.
Thành phần: Đại diện BGH, Phòng Đào tạo.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Phân hiệu Hà Nội.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sáng
8h30
Nội dung: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
Thành phần: BGH; Bà Thu (TCCB); Ô.Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc); Ô. Hưng (CSĐT Thái Nguyên); Ô.Toàn, ô Thái (Trung tâm HTSVKN&QHDN) và các đồng chí học viên (Theo thông báo kèm danh sách).
Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý GTVT: Ô.Tuấn (Hiệu trưởng); Ô.Thuận (Trưởng phòng ĐT-QLKH).

Địa điểm: Phòng 301 nhà A1 - Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe đón Đoàn tại Phân hiệu Hà Nội, xuất phát lúc 07h00.

 Phòng TCCB và Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN

Chiều
14h00

Nội dung: Hội đồng thẩm định nghiệm thu bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, cho nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt”.
Thành phần: BGH; thành viên Hội đồng; chuyên gia, nhà khoa học theo Giấy mời và thành viên Tổ biên soạn đề thi đánh giá KNNQG (Quyết định đính kèm).
Mời dự: Lãnh đạo Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động TB&XH).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3, Phân hiệu Hà Nội.

Hội đồng thẩm định

Chủ Nhật
13/12

Sáng

 

 

Chiều