Lịch công tác tuần 51 năm 2020 (từ 14/12/2020 đến 20/12/2020)


Lịch công tác tuần 51 năm 2020 (từ 14/12/2020 đến 20/12/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 51 THEO NĂM 2020
TUẦN 20 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
14/12

Sáng
8h00

Nội dung: Hội ý BTV Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
9h00
Nội dung: Rà soát dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.
Thành phần: BGH, Ban soạn thảo.
Phòng TCKT chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với TT QLCL Đại học Công nghiệp HN về Hệ thống Đại học điện tử.
Thành phần: BGH; lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, Đào tạo SĐH, TCCB,TCKT, HCQT, KHCN&HTQT, KT&ĐBCL,TTCNTT, Thanh tra, các khoa.
Mời dự: Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
15/12

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy
Chiều
13h30
(mới)
Nội dung: Công tác chuẩn bị UTT tham dự Vòng chung kết Khởi nghiệp Quốc gia 2020 do Bộ GD&ĐT chủ trì.
Thành phần: Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc); ô Lâm, ô Dũng (P.ĐT); ô Ánh (ĐTN); ô Toàn, ô Thái (TTHTSVKN-QHDN); ô Trinh (KHCN-HTQT); bà Ánh (P.TCKT); ô Quyền (P.HC-QT), ô Thanh, ô Thắng (TT CNTT).
Trung tâm HTSVKH-QHDN chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
15h00

Nội dung: Hội ý, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các ngày Lễ lớn của Nhà trường trong tháng 11.
Thành phần: Các đ/c trong Ban chỉ đạo.
Đ/c Dũng (Đào tạo) chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Thứ Tư
16/12

Sáng
8h00

Nội dung: Chương trình Talkshow "Hành trang cho Sinh viên CNTT trong thời kỳ chuyển đổi số".
Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường; Giảng viên, sinh viên của khoa CNTT và trong toàn Trường quan tâm tham dự
.
Địa điểm: Hội trường lớn, phân hiệu Hà Nội
.
Khoa CNTT
Sáng
8h30
Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
.
HT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
13h30
(mới)
Nội dung: Dự họp Ban chỉ đạo Chương trình Aus4transport về tình hình triển khai, kế hoạch thực hiện và gia hạn Hiệp định viện trợ.
Thành phần: PHT Nguyễn Mạnh Hùng, ô Trinh (KHCN&HTQT), ô Bằng (Khoa Công trình).
Địa điểm: Bộ Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông vận tải

Chiều
13h30

Nội dung: Hội thảo báo cáo kết quả Dự án nghiên cứu "Xu hướng di chuyển bằng xe điện tại Việt Nam" hợp tác với Cơ quan Môi trường Liên Hợp Quốc.
Thành phần: Nhóm nghiên cứu và khách mời.
Mời dự: Hiệu Trưởng, PHT Nguyễn Mạnh Hùng, Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PGS. TS. Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm
17/12

Sáng
8h30

Nội dung: Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Chức năng của Chủ tịch Hội đồng trường đại học, học viện".
Thành phần: Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 H3.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
 

Sáng
8h30
Nội dung: Họp công tác đào tạo, khảo thí.
Thành phần: BGH; ô Lâm, ô Dũng, bà Hạnh (ĐT); ô Thế Anh, ô Ngọc (KTĐBCLĐT); ô An (SĐH); ô Đoan (ĐTTC); ô Tân (TTGD); bà Ánh (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Sáu
18/12

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác cải cách thủ tục hành chính.
Thành phần: BGH; ô Lâm (ĐT); ô Thế Anh (KTĐBCLĐT); ô An (SĐH); ô Trinh (KHCN-HTQT); ô Tân (TTGD); bà Ánh (TCKT); bà Thu (TCCB); ô Quyền (HCQT); ô Hiếu (QLĐTXDCB).
 Các đơn vị TCKT, HCQT, TCCB, ĐT, KHCN chuẩn bị báo cáo và đề xuất cải cách các thủ tục hành chính do đơn vị chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
HT Nguyễn Hoàng Long
Sáng
9h00
Nội dung: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.
Thành phần: Thường trực Đoàn trường và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường
.
Mời dự: TS. Nguyễn Văn Lâm – UV BTV Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Thành đoàn Hà Nội
Sáng
11h00
(mới)
Nội dung: Gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020).
Thành phần: Ban Chỉ huy Quân sự Trường, các đồng chí cựu quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị, trung đội tự vệ
.
Mời dự: Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm.
Đ/c Thanh (Ban chỉ huy QS) chủ động thông báo và mời đại biểu dự.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ban Chỉ huy Quân sự Trường

Chiều
15h00

Nội dung: 
 
Đối với cán bộ coi thi: Tập huấn nghiệp vụ;
 Đối với thi sinh dự thi: Nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh và nhận thẻ dự thi.

Thành phần: Cán bộ coi thi và thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4 Thư viện
.

Phòng Đào tạo
Sau đại học

Thứ Bảy
19/12

Sáng
7h00

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2020 (cả ngày).
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và cán bộ coi thi.
Địa điểm: Nhà A1 - Phân hiệu Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Chiều

 

 

Chủ Nhật
20/12

Sáng
7h00

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2020.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và cán bộ coi thi.
Địa điểm: Nhà A1 - Phân hiệu Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Chiều