Lịch công tác tuần 52 năm 2020 (từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)


Lịch công tác tuần 52 năm 2020 (từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 52 THEO NĂM 2020
TUẦN 21 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
21/12

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và thiết lập cơ sở dữ liệu báo cáo".
Thành phần: Hiệu trưởng; Bà Ánh, Ô. Ngọc (P.TCKT)
.
Địa điểm: 17 Phạm Đình Hổ, Hà Nội
.

Bộ Tài chính
Sáng
8h00
Nội dung: Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của HS-SV năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường, Ban thanh niên UTT, Ban tổ chức, nhóm sinh viên có sản phẩm dự thi.
Địa điểm: Trường Đại học Thủy Lợi
.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sáng
9h00
Nội dung: Hội đồng cấp Bộ "Đánh giá, xây dựng giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đô thị lớn trực thuộc trung ương".
Thành phần: PGS. TS. Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Phòng họp nhà A, Bộ GTVT.
Bộ GTVT
Chiều
14h00
Nội dung: Ban Thường vụ ĐU làm việc với tập thể lãnh đạo Khoa Công trình.
Thành phần: Các đ/c Thường vụ ĐU và tập thể lãnh đạo Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
15h30

Nội dung: Hội ý rà soát kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2021.
Thành phần: Trưởng các Khoa: Công nghệ TT, Công trình; Trưởng các Phòng: TCKT, HCQT; KHCN&HTQT; Trung tâm CNTT-TV; Trung tâm CNCK.
Các đ/c chuyên viên phụ trách KHMS của các đơn vị chuẩn bị nội dung họp.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Ba
22/12

Sáng

 

 
Chiều
14h00
Nội dung: Dự thảo phương án tuyển sinh 2021.
Thành phần: BGH; Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (P.ĐT); Ô An (P.ĐTSĐH); Ô Đoan (K.ĐTTC); Ô Trinh (TTTVDH-VLQT)
.
Phòng ĐT, ĐTSĐH, ĐTTC, TTTVDH chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
HT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
23/12

Sáng

   

Chiều
15h00

Nội dung: Rà soát dự thảo Đề án cho thuê tài sản.
Thành phần: Các thành viên tổ xây dựng đề án.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Năm
24/12

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của ngành GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
.

Bộ GTVT

Sáng
8h30
Nội dung: Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý IV năm 2020.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Mạnh Hùng, ô Lâm (UV BTV), ô Lý (Ban Tuyên giáo ĐU).
Địa điểm: Hội trường A 403 Nhà A tầng 4, Trường Đại học Luật Hà Nội
.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 7h45.
Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều
14h00
(mới)

Nội dung: Họp tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020.
Thành phần: Hội đồng Thi đua khen thưởng (Danh sách đính kèm)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng TĐKT

Thứ Sáu
25/12

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Họp Hội đồng trường.
Thành phần: Các đ/c thành viên Hội đồng trường
. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng trường
Sáng
8h45
(mới)
Nội dung: Họp Tập thể lãnh đạo Trường.
Thành phần: Các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng trường, các đ/c trong Ban Giám hiệu
. 
Mời dự: Trưởng Phòng tổ chức cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
Sáng
9h15
(mới)
Nội dung: Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng.
Thành phần: Các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng trường; các đ/c trong Ban Giám hiệu; trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (Danh sách đính kèm)
. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
Sáng
10h00
(mới)
Nội dung: Họp Tập thể lãnh đạo Trường.
Thành phần: Các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng trường, các đ/c trong Ban Giám hiệu
. 
Mời dự: Trưởng Phòng tổ chức cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
Sáng
10h30
(mới)
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt.
Thành phần: Các đ/c trong Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng trường; các đ/c trong Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường (Danh sách đính kèm)
. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Chiều

 

 

Thứ Bảy
26/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
27/12

Sáng

 

 

Chiều