Thông báo Kế hoạch học tập trực tuyến đến hết ngày 06/3/2021


Thông báo Kế hoạch học tập trực tuyến đến hết ngày 06/3/2021

Thời gian học tập trực tuyến đến 06/3/2021

Kính gửi: Các đơn vị và giảng viên, sinh viên, học viên toàn Trường.

Ngày 29/01/2021, Nhà trường đã phát hành Thông báo số 430/TB-ĐHCNGTVT về việc “Thông báo học trực tuyến từ ngày 30/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 và thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT”, theo đó sinh viên, học viên toàn trường được nghỉ học đến hết ngày 07/02/2021.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đảm bảo sức khỏe của sinh viên, học viên, Nhà trường trân trọng thông báo như sau:

1. Tiếp tục kéo dài thời gian học tập trực tuyến đến hết ngày 06/3/2021. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khoá biểu đang thực hiện và phải đáp ứng đầy đủ điểu kiện đảm bảo chất lượng dạy học (ưu tiên ứng dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến Microsoft Teams).

2. Đối với sinh viên có lịch thi, lịch học Giáo dục thể chất, Quốc phòng - An ninh, thực hành, thực tập...: Tạm hoãn và thay thế bằng các học phần lý thuyết; sinh viên cập nhật thời khoá biểu điều chỉnh trên website: https://utt.edu.vn/daotao

3. Trong trường hợp nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị quý thày cô, sinh viên, học viên tuân thủ đúng quy định về việc phòng ngừa dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đặc biệt thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên liên hệ: Phòng Đào tạo (CVHT, kế hoạch, TKB - ĐT: 024.35526713; 024.38547536); Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm – Thầy Đức Anh: 0975790500; Thầy Kiên: 0946771280; Thầy Tùng: 0985128569).

Trân trọng thông báo.