Lịch công tác tuần 01 năm 2022 (từ 03/01/2022 đến 09/01/2022)


Lịch công tác tuần 01 năm 2022 (từ 03/01/2022 đến 09/01/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 01 THEO NĂM 2022
TUẦN 22 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
03/01

Sáng

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
04/01

Sáng

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 

Chiều
14h30

Nội dung: Họp công tác thi K72.
Thành phần: ô.Thanh, b.Hạnh, ô.Dũng, ô.Sơn, b.Vân Anh, ô.Minh (P.ĐT); ô.Thế Anh, b.Loan, ô.Dương (P.KT&ĐBCLĐT); Các Khoa chuyên ngành (mỗi khoa 02 quản sinh).
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
PHT Nguyễn Văn Lâm
Thứ Tư
05/01

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
06/01

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
07/01

Sáng

 

 

Chiều 

 

 

Thứ Bảy
08/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/01

Sáng

 

 

Chiều