Lịch công tác tuần 02 năm 2022 (từ 10/01/2022 đến 16/01/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 02 THEO NĂM 2022
TUẦN 23 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
10/01

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
11/01

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
12/01

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
13/01

Sáng
9h00

Nội dung: Lễ ký Biên bản hợp tác với Tổ chức Giáo dục Quốc tế IIG Việt Nam.
Thành phần: PHT Hùng; ô.Thanh (P.ĐT); ô.Khánh (TTĐT&TVDHVLQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
14/01

Sáng

 

 

Chiều 

 

 

Thứ Bảy
15/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook