Lịch công tác tuần 03 năm 2020 (từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)


Lịch công tác tuần 03 năm 2020 (từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 03 THEO NĂM 2020
TUẦN 24 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
13/01

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Ba
14/01

Sáng
9h00

Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường; Đại diện Văn phòng Đảng ủy.
Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây Dựng.
Ghi chú: Xe xuất phát từ Trường lúc 8h15.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều

 

 
Thứ Tư
15/01

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Nghe báo cáo về dự thảo điều chỉnh bổ sung quy chế thu chi nội bộ. Phòng TCKT chuẩn bị và báo cáo.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Ô Hùng (HĐT), Ô Lâm (ĐT), Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
16/01

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Sáu
17/01

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Bảy
18/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/01

Sáng

 

 

Chiều