Lịch công tác tuần 04 năm 2023 (từ 23/01/2023 đến 29/01/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 04 THEO NĂM 2023
TUẦN 24 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
23/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
24/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
25/01
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
26/01

Sáng    
Chiều    

Thứ Sáu
27/01

Sáng

NGÀY TRỞ LẠI LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG CỦA KHỐI HÀNH CHÍNH

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
28/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/01

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook