Lịch công tác tuần 05 năm 2021 (từ 25/01/2021 đến 31/01/2021)


Lịch công tác tuần 05 năm 2021 (từ 25/01/2021 đến 31/01/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 05 THEO NĂM 2021
TUẦN 26 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
25/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
26/01

Sáng
9h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty DAIZO TEC Nhật Bản.
Thành phần: Phòng KHCN-HTQT, Ô Đoàn (Bộ môn MTT)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà H1.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Chiều
14h00
Nội dung: Dự họp về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
Thành phần: PHT Nguyễn Mạnh Hùng, ô Tân (P.TTGD).

Địa điểm: Tổng cục Đường bộ, P.206 - Hội trường tầng 2, D20, Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.
Bộ GTVT

Chiều
15h30

Nội dung: Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2023.
Thành phần: Đại biểu triệu tập theo danh sách

Khách mời: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Mạnh Hùng, PHT Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch CĐT, Ban Thường vụ ĐTN, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm.

Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội.
Hội Sinh viên
Thứ Tư
27/01

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Công tác CSVC.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô Quyền, ô Thi, ô Toàn (P.HCQT); ô Hiếu, bà Hương (P. QLĐTXDCB); ô Thanh, ô Thắng (TTCNTT-TV); ô Tiến (TTCNCK); bà Hương (Khoa Công trình); ô Hưng (P. Thí ngiệm LAS72); ô Trinh (P.KHCN-HTQT); bà Ánh (P.TCKT); ô Tân (P.TTGD); bà Sao (Công đoàn); ô Ánh (ĐTN).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
28/01

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy

Thứ Sáu
29/01

Sáng
8h30

Nội dung: Họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Thành phần:
 - Đầu cầu Hà Nội: BGH; Trưởng, phó khoa, phòng, trung tâm; Trưởng các bộ môn; Tổ trưởng các tổ trực thuộc phòng, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, phó bí thư ĐTN; Trưởng nhóm nghiên cứu.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: ô Sơn và đại diện các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, công đoàn, đoàn thanh niên.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: ô Hưng và đại diện các phòng, trung tâm, bộ môn, công đoàn, đoàn thanh niên.
Mời dự: Bí thư, Chủ tịch HĐT.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật; Phòng KTĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Ban nếp sống văn hoá học đường.
Thành phần: BGH, Ban nếp sống văn hoá học đường (Quyết định đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Bảy
30/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
31/01

Sáng

 

 

Chiều