Lịch công tác tuần 10 năm 2021 (từ 01/3/2021 đến 07/3/2021)


Lịch công tác tuần 10 năm 2021 (từ 01/3/2021 đến 07/3/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 10 THEO NĂM 2021
TUẦN 31 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
01/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
02/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 03/2021.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.
HT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
03/3

Sáng
9h00
(mới)

Nội dung: Kiểm tra nghiệm thu hết bảo hành công trình cải tạo sửa chữa sân đường nội bộ; sân đỗ xe ô tô cơ sở Hà Nội và mái nhà giảng đường A1, A2.
Thành phần: Phòng QLĐT-XDCB; Ô. Quyền (HCQT); Nhà thầu thi công và TVGS.
Địa điểm: Cơ sở Hà Nội
.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
14h30

Nội dung: Họp triển khai phương án đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên.
Thành phần: Ô Tuấn, bà Hòa (KHCB); bà Hạnh, ô Minh (P. Đào tạo); ô Trinh, bà Hiền, ô Khánh (P. KHCN&HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Năm
04/3

Sáng

 

 

Chiều
15h00
(mới)

Nội dung: Làm việc với đại diện nhân dân ngõ 52, 54 Triều Khúc.
Thành phần: Ô. Quyền (HCQT), ô Hiếu (QLĐT&XDCB), đại diện nhân dân ngõ 52, 54 Triều Khúc.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Sáu
05/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
06/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
07/3

Sáng

 

 

Chiều