Lịch công tác tuần 29 năm 2020 (từ 13/7/2020 đến 19/7/2020)


Lịch công tác tuần 29 năm 2020 (từ 13/7/2020 đến 19/7/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 29 THEO NĂM 2020
TUẦN 50 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
13/7

Sáng
8h30

Nội dung: Họp tổng kết năm học 2019-2020.
Thành phần: Các Phó trưởng khoa; Chủ tịch Công đoàn khoa; Trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn trực thuộc khoa KTVT
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Trưởng Khoa KTVT
Sáng
9h00
Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban chấp hành Đảng ủy.
Thành phần: Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
14/7

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị của Đảng ủy Khối.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Hoàng Long
.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội
Chiều
14h30
Nội dung: Hội ý Ban Giám hiệu.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Hiệu trưởng
Chiều
15h00

Nội dung: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 86.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Bà Thu (TCCB), Ô. Đoan (ĐTTC), Ô.Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên khóa 86
 (theo danh sách đính kèm).
Khách mời: Trường Cán bộ quản lý GTVT: Ô.Tuấn (Hiệu trưởng), Ô.Thuận (TP ĐT-QLKH); TCT Vận tải Hà Nội: Ô.Sơn (P.TGĐ); Ô.Tuyến (Trưởng Ban NL)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Trung tâm HTSVKN&QHDN
Thứ Tư
15/7

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Năm
16/7

Sáng

   

Chiều
14h30

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 7. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 03 đầu cầu.
Thành phần:
 - Đầu cầu Hà Nội: Chủ tịch HĐT, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm).
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Lãnh đạo các khoa, phòng.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Hiệu trưởng

Thứ Sáu
17/7

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Họp tổng kết năm học 2019-2020.
Thành phần: Toàn thể giảng viên Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh - Giáo dục thể chất
.
Khách mời: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, PHT Nguyễn Hoàng Long, PHT Vũ Ngọc Khiêm.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 CSĐT Vĩnh Phúc.
Bí thư chi bộ, Trưởng khoa

Chiều

   

Thứ Bảy
18/7

Sáng
9h00
(mới)

Nội dung: Thẩm định các điều kiện thực tế của Trường Đại học Công nghệ GTVT, tham gia ĐTBD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019.
Thành phần: 
 - Vụ TCCB: Ô.Hiến (Phó VT), Ô.Nghĩa (Phụ trách ĐTBD), Ô.Long (CV);

 - Trường Đại học Công nghệ GTVT: Lãnh đạo Nhà trường; Ô.Toàn, B.Thanh Huyền (Trung tâm ĐTBD).
Khách mời: Ô. Luyện (Phó Vụ trưởng, Vụ Nhà Giáo - TCGDNN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

Vụ TCCB, Bộ GTVT

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/7

Sáng

 

 

Chiều