Lịch công tác tuần 31 năm 2021 (từ 26/7/2021 đến 01/8/2021)


Lịch công tác tuần 31 năm 2021 (từ 26/7/2021 đến 01/8/2021)

 

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 31 THEO NĂM 2021
TUẦN 52 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
26/7

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
27/7

Sáng

 

 

Chiều


 
 
Thứ Tư
28/7

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
29/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
30/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
31/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
01/8

Sáng

 

 

Chiều