Lịch công tác tuần 32 năm 2020 (từ 03/8/2020 đến 09/8/2020)


Lịch công tác tuần 32 năm 2020 (từ 03/8/2020 đến 09/8/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 32 THEO NĂM 2020
TUẦN 01 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
03/8

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Họp tập thể lãnh đạo Trường.
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, mời đ/c Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch HĐT

Thứ Ba
04/8

Sáng
8h00

Nội dung: Họp rà soát chương trình đào tạo (liên quan đến VB 2848/BGDĐT-GDĐH ngày 31/7/2020). Phòng ĐT chuẩn bị và báo cáo.
Thành phần: PHT Long; PHT Khiêm; Ô Lâm (ĐT), Ô An (SĐH); Trưởng Khoa Công trình, Trưởng BM CNKT Môi trường; Trưởng Khoa CNTT, Trưởng các BM: HTTT, CNTT, TT và MMT, ĐTVT; Trưởng Khoa KTVT, Trưởng BM: KTXD, Logistics và Vận tải đa phương thức.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng
Chiều

 

 
Thứ Tư
05/8

Sáng

   

Chiều
15h00
(mới)

Nội dung: Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Long; PHT Khiêm; B Sao (Công đoàn); Ô Ánh (Đoàn TN); Ô Lâm (ĐT), B Lê (Khoa KTVT); B Hương (Khoa Công trình); Ô Thanh (Khoa CNTT); B Thu (TCCB); B Ánh (TCKT); Ô Trinh (KHCN&HTQT).
Khách mời: Đ/c Lê Duy Thành ( Phó BT tỉnh ủy, Phó CT thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc); đ/c Tô Nam Toàn (Vụ trưởng Vụ KHCN, Môi trường, HTQT-Tổng cục đường bộ Việt Nam); đ/c Nguyễn Cao Hiến (Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ GTVT); đ/c Bùi Hồng Sơn (Phó Tổng GĐ công ty Vận tải Hà Nội); đ/c Phạm Văn Duân (Phó GĐ Ban QLDA ĐT XDCT giao thông Hà Nội); đ/c Nguyễn Đình Trọng (Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 13h30.
TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Năm
06/8

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
07/8

Sáng

   
Chiều
13h00
(mới)
Nội dung: Tập trung đoàn cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật tại 03 đầu cầu).
Thành phần: Các thành viên của đoàn kiểm tra (Quyết định đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Đoàn Hà Nội xuất phát đi Vĩnh Phúc vào lúc 13h30.
Hiệu trưởng

Chiều
15h30
(mới)

Nội dung: Dự kiểm tra tiến độ Đề tài KC.02.16.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Phòng KHCN-HTQT; Chủ nhiệm, thư ký và các thành viên thực hiện Đề tài.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Bộ KHCN

Thứ Bảy
08/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/8

Sáng

 

 

Chiều