Lịch công tác tuần 32 năm 2021 (từ 02/8/2021 đến 08/8/2021)


Lịch công tác tuần 32 năm 2021 (từ 02/8/2021 đến 08/8/2021)

 

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 32 THEO NĂM 2021
TUẦN 53 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
02/8

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
03/8

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Họp công tác thi trực tuyến.
Thành phần: BGH, P.KT&ĐBCLĐT, P.Đào tạo, P.TTGD, P.HCQT, TT.CNTT-TV, TT.CNCK; các khoa: CT-QPAN-GDTC, KHCB, CSKT, Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT, ĐT tại chức; CSĐT Vĩnh Phúc, CSĐT Thái Nguyên.
Hình thức: Họp trực tuyến thông qua Google Meet (https://meet.google.com/shh-mcgk-gep).
Ghi chú: P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung.
Hiệu trưởng
Thứ Tư
04/8

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
05/8

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
06/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
07/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
08/8

Sáng

 

 

Chiều