Lịch công tác tuần 46 năm 2020 (từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)


Lịch công tác tuần 46 năm 2020 (từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 46 THEO NĂM 2020
TUẦN 15 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
09/11

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Công tác chuẩn bị, hỗ trợ sinh viên tham dự Vòng chung kết tại Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020.
Thành phần: BGH, ô Lâm, ô Dũng (P.ĐT); ô Ánh (ĐTN); ô Toàn (TTHTSVKN-QHDN); ô Trinh (KHCN-HTQT); bà Ánh (P.TCKT); ô Thanh, ô Khánh (K. CNTT).
TTHTSVKH-QHDN chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
10/11

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Talk show “Sinh viên UTT và câu chuyện về công việc trái ngành”.
Thành phần: Ô. Dũng (Đào tạo), Ô. Ánh (Đoàn Thanh niên), Ô. Toàn (TT Khởi nghiệp và QHDN), các giáo viên chủ nhiệm và sinh viên khóa k70.
Địa điểm: Hội trường lớn, phân hiệu Hà Nội.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV hỗ trợ kỹ thuật, chụp ảnh, đăng bài.

Phòng Đào tạo
Sáng
8h30
Nội dung: Làm việc với CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 
Thứ Tư
11/11

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị tập huấn và Báo cáo tham luận Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (Chương trình đính kèm).
Thành phần: BGH; Ô.Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc); Ô.Toàn (Trung tâm khởi nghiệp UTT).
Địa điểm: Hội trường số 7 - Trung tâm Hội nghị UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
.
Ghi chú: Xe đón đoàn tại Phân hiệu Hà Nội xuất phát lúc 06h30.
UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều
14h00

Nội dung: Công tác xây dựng quy trình xử lý công việc trên nền tảng số.
Thành phần: BGH; trưởng phòng: Đào tạo, ĐTSĐH, ĐTTC, KHCN-HTQT, TCCB, HCQT, TCKT, KT-ĐBCLĐT, TTGD, QLĐT-XDCB.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
12/11

Sáng
8h30

Nội dung: Khai giảng Lớp CNKT Xây dựng Cầu đường Việt - Pháp và Hội thảo du học Pháp.
Thành phần: Ô. Lâm (P. Đào tạo), Ô. Trinh, Ô. Khánh (TTTVDH), B. Hương (Khoa Công trình) và các giảng viên Khoa Công trình tốt nghiệp tại Pháp (không có giờ lên lớp)
.
Địa điểm: Hội trường lớn

 

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

và Đại sứ quán Pháp

Chiều

   

Thứ Sáu
13/11

Sáng
8h30

Nội dung: Họp tổ xây dựng đề án cho thuê tài sản.
Thành phần: Tổ xây dựng đề án theo Quyết định (Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Bảy
14/11

Sáng
9h00

Nội dung: Diễn đàn “Hành trình người Khởi nghiệp(theo Chương trình đính kèm).
Thành phần: BGH; Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô.Toàn, Ô.Thái (Trung tâm Khởi nghiệp UTT); Ô.Ánh, Ô.Hưng (ĐTN); Ô.Dũng (PĐT) và các đại biểu đến từ trường Đại học, Học viện
.
Đại biểu mời dự: Phụ trách bộ phận khởi nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Hà Nội
.
Địa điểm: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội
.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV và Phòng HC-QT hỗ trợ CSVC, kỹ thuật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều

 

 

Chủ Nhật
15/11

Sáng

 

 

Chiều