Lịch công tác tuần 48 năm 2020 (từ 23/11/2020 đến 29/11/2020)


Lịch công tác tuần 48 năm 2020 (từ 23/11/2020 đến 29/11/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 48 THEO NĂM 2020
TUẦN 17 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
23/11

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Khoa CNTT về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Thành phần: BGH; bà Thu (P.TCCB); lãnh đạo khoa và bộ môn Khoa CNTT.
Mời dự: BTV Đảng uỷ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Ba
24/11

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Khoa Cơ khí về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Thành phần: BGH; bà Thu (P.TCCB); lãnh đạo khoa, bộ môn Khoa Cơ khí.
Mời dự: BTV Đảng uỷ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
13h30

Nội dung: Hội thảo "Xây dựng lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải tương đương Euro 4 cho xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam".
Thành phần: Nhóm nghiên cứu và khách mời.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Vụ Môi trường, Bộ GTVT
Thứ Tư
25/11

Sáng
8h00

Nội dung: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Thành phần: Bí thư ĐU Trường; Ô Hùng (Chủ nhiệm UBKT ĐU); thành viên UBKT ĐU; bà Nga (VP ĐU).
Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 7h30.
Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều

 

 

Thứ Năm
26/11

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
27/11

Sáng
8h30

Nội dung: Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỷ niệm 75 năm thành lập Trường tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Ban chỉ đạo.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Hà Nội lúc 7h00.
Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
19h30

Nội dung: Gặp mặt và Hội diễn kỷ niệm 75 năm thành lập Trường.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên 03 cơ sở đào tạo của Trường và khách mời; cựu sinh viên
.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.

Ban Chỉ đạo

Thứ Bảy
28/11

Sáng
8h00

Nội dung: Gặp mặt, Hội thao kỷ niệm 75 năm thành lập Trường.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên 03 cơ sở đào tạo của Trường và khách mời; cựu sinh viên.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.

Ban Chỉ đạo

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/11

Sáng

 

 

Chiều