Lịch công tác tuần 49 năm 2022 (từ 05/12/2022 đến 11/12/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 49 THEO NĂM 2022
TUẦN 17 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
05/12

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát kế hoạch công tác.
Thành phần: BGH; trưởng phòng: ĐT, ĐTSĐH, KTĐBCL, TCKT, TCCB, KHCN-HTQT, QLĐT-XDCB, HCQT, TTPC, TTCNTTTV
.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc và tuyển sinh du học tại Học viện Khoa học ứng dụng quốc gia Rennes (Cộng hoà Pháp).
Thành phần: Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến T3H3.

Trung tâm ĐT&TVDHVLQT

Thứ Ba
06/12

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Rà soát nhiệm vụ CNTT và Đổi mới sáng tạo.
Thành phần: BGH; Ô Thắng, Ô Dương, Ô Vương, Ô Tâm, Ô Hà, Ô Trung (TTCNTT-TV); Ô Thanh, Ô Dũng (P.ĐT); Ô Hưng, Ô Luận (Khoa CNTT); Ô Trinh, Ô Bình, Ô Tùng (KHCNHTQT, tạp chí); Ô Toàn, Ô Chung (TTKN&QHDN).
Địa điểm: Phòng họp T3H3.

Hiệu trưởng
Thứ Tư
07/12
Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế Quý IV năm 2022.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, PHT Hùng, PHT Lâm, ô Lý (Ban tuyên giáo ĐU). 
Địa điểm: Trường Đại học Lao động - Xã hội.
Ghi chú: Xe nhà trường xuất phát lúc 7h45.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều

 

 

Thứ Năm
08/12

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Họp về công tác Đào tạo.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLĐT; Trưởng các phòng: TCCB, Thanh tra-Pháp chế, TCKT, Đào tạo SĐH, TT CNTT-TV; Trưởng, phó các Khoa, trưởng các Bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
09/12

Sáng

 

 

Chiều
13h30
(mới)

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.

Bí thư Đảng ủy
Tối 
19h30

(mới)
Nội dung: Chương trình Hội diễn nghệ thuật tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông năm 2022.
Thành phần: Ban Tổ chức; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường.
- Mời dự: Bí thư Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Giảng viên, sinh viên quan tâm tới dự.
Địa điểm: Khu vực sân trường - Phân hiệu Hà Nội.
Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

Thứ Bảy
10/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/12

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook