Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019


Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019

Sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia, thí sinh bắt đầu được phép thay đổim đây là bước rất quan trọng trong xét tuyển đại học. Năm 2019, thí sinh chỉ được phép thay đổi nguyện vọng 1 lần duy nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để giúp thí sinh có thêm thông tin cần biết, Trường Đại học Công nghệ GTVT hướng dẫn cách thức thay đổi nguyện vọng trong xét tuyển đại học năm 2019.

> Các mốc thời gian cần biết trong xét tuyển đại học 2019
> Dự kiến điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ GTVT

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học:

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT. Lưu ý riêng với các thí sinh phúc khảo bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi THPT quốc gia.

Quy định riêng với các phương thức điều chỉnh nguyện vọng:

  • Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT;
  • Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

A/ Cách thay đổi nguyện vọng online

1. Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn với tài khoản đã được cấp 

2. Click vào thanh menu và chọn chức năng thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 2

3. Màn hình hiện thị các nguyện vọng đăng ký trước đó của thí sinh sẽ được hiện thị. Rà soát đọc kỹ trước khi ấn nút "Chỉnh sửa nguyện vọng" để sửa nguyện vọng

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 3

4. Sau khi màn hình "Chỉnh sửa nguyện vọng" hiển lên, các thí sinh tiến hành chọn trường, ngành, tổ hợp môn muốn thay đổi

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 4

Nếu muốn xóa nguyện vọng: Ấn nút xóa trên màn hình hiện thị thông tin đăng ký nguyện vọng (biểu tượng thùng rác), sau đó ấn "OK"

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 5

Nếu muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng lên xuống theo nhu cầu.

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 6

5. Sau khi hoàn tất mọi nhu cầu thay đổi nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Lưu thông tin". Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về số điện thoại của thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình "Xác nhận đăng ký".

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 7

6. Hệ thống sẽ buộc thí sinh phải xác nhận đăng ký một lần nữa. Nếu đã chắc chắn với sự thay đổi này, thí sinh nhấn "OK", muốn hủy bỏ nhấn "Cancel".

Như vậy sau khi ấn "OK" ở bước 6, bạn đã hoàn thành việc thay đổi nguyện vọng của mình.

B/ Thay đổi nguyện vọng bằng giấy

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 - 8

Có hai mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng giống nhau. Một phiếu thí sinh giữ sau khi được đóng dấu, một phiếu nơi tiếp nhận lưu.Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Lưu ý, thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Từ mục 1 đến mục 6... thí sinh điền đầy đủ chính xác thông tin như trên Phiếu Đăng ký xét tuyển THPT quốc gia và xét tuyển Đại học trước đó.

Ở mục 8 - Nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh: Thí sinh ghi chi tiết thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5); Cột (6) dùng để ghi nội dung thay đổi sau khi đối chiếu bảng nguyện vọng cũ và mới.

Ví dụ cụ thể:

Thứ tự NV ưu tiên

Mã trường

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

1

DCN

7510201

Kỹ thuật cơ khí

A00

2

GTA

7510104

Xây dựng cầu đường bộ

A00

3

GHA

GHA-07

Công nghệ thông tin

A00

....

 

 

 

 

Bảng nguyện vọng cũ

Thứ tự NV ưu tiên

Mã trường

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Nội dung thay đổi

1

GTA

7510104

Xây dựng cầu đường bộ

A00

2

DCN

7510201

Kỹ thuật cơ khí

A00

1

3

GHA

GHA-07

Công nghệ thông tin

A00

0

....

 

 

 

 

 

Bảng nguyện vọng đã thay đổi.

  • Nếu thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí không thay đổi gì thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;
  • Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí, thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
  • Những thay đổi khác thì ghi ký hiệu "TĐ" tại cột 6 cùng hàng.