Cơ hội việc làm

Kỹ sư CNKT xây dựng Cầu Đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp...

Kỹ sư CNKT Xây dựng Đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp...

Kỹ sư CNKT XDCT Đường thủy và Công trình biển

Việt Nam là một quốc gia ven biển có 3.260 km bờ biển, 2.360 con sông lớn nhỏ với tổng...

Kỹ sư CNKT Xây dựng Đường sắt - Metro

Để thực hiện được chiến lược phát triển trên thì ngành Đường sắt cần nguồn...

Kỹ sư CNKT xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công...

Kỹ sư CNKT môi trường trong xây dựng CTGT

Hiện nay, nhu cầu nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước, tại các Viện nghiên cứu...