Cơ hội việc làm

Kỹ sư CNKT Cơ điện tử

Có thể làm việc ở vị trí: kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử tại các doanh nghiệp sản...

Kỹ sư CNKT Cơ khí Máy xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật...

Kỹ sư CNKT Cơ khí Đầu máy toa xe và tàu điện Metro

Hiện tại Nhà trường đã liên kết đào tạo với một số nước rất mạnh về đường...

Kỹ sư CNKT Cơ khí tàu thủy và Công trình nổi

Hiện tại Nhà trường đã và đang xúc tiến việc liên kết đào tạo với một số nước...

Kỹ sư CNKT xây dựng Cầu Đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp...

Kỹ sư CNKT Xây dựng Đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp...

Kỹ sư CNKT XDCT Đường thủy và Công trình biển

Việt Nam là một quốc gia ven biển có 3.260 km bờ biển, 2.360 con sông lớn nhỏ với tổng...

Kỹ sư CNKT Xây dựng Đường sắt - Metro

Để thực hiện được chiến lược phát triển trên thì ngành Đường sắt cần nguồn...

Kỹ sư CNKT xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công...

Kỹ sư CNKT môi trường trong xây dựng CTGT

Hiện nay, nhu cầu nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước, tại các Viện nghiên cứu...