Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp


Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Tên tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp

Tên tiếng Anh: Corporate Finance

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh nghiệp mới ở các loại hình như một thành viên, liên doanh, liên kết… được thành lập. Ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hay ngân hàng, bảo hiểm… thì  vấn đề quản lý tài chính luôn giữ vai trò rất quan trọng, không thể thiếu. Chính vì thế, cơ hội việc làm dành cho các tân Cử nhân ngành Tài chính doanh nghiệp vô cùng rộng mở. Tốt nghiệp chuyên ngành này, sinh viên dễ dàng nắm bắt được công việc phù hợp với đãi ngộ hấp dẫn.
- Đứng trước nhu cầu nhân lực ngành Tài chính doanh nghiệp của xã hội, Bộ môn Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Công nghệ GTVT đã xây dựng  mục tiêu, chương trình đào tạo có sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng; chủ động tiếp thị các thế mạnh của mình trong đào tạo các chuyên ngành  giúp sinh viên  khi ra trường làm việc được ngay, không để doanh nghiệp phải đào tạo lại.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp làm việc được ở tất cả các vị trí liên quan tới lĩnh vực tài chính trong các Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước… về tài chính.
- Có thể làm giảng viên, nghiên cứu viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên trong các tổ chức tài chính khác.