Ngành Kinh tế

Ngành Logistics và vận tải đa phương thức

Logistics là hệ thống kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi, các thủ tục về...

Quản trị Tài chính và Đầu tư

Mã ngành: 7340101 - Hệ đào tạo: Đại học - Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kinh tế

Quản trị Marketing

Mã ngành: 7340101 - Hệ đào tạo: Chính quy - Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Hệ thống thông tin kế toán tài chính

Hệ thống thông tin kế toán tài chính là một chuyên ngành giao thoa giữa ngành Công nghệ...

Thương mại điện tử

Cùng với sự phát triển như vũ bão của internet, phát triển Thương mại điện tử...

Kế toán doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện...

Kinh tế xây dựng

Lập được các kế hoạch: Tiến độ xây dựng, cung cấp lao động, vật tư, tài chính,...

Quản trị doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: quản trị doanh...

Tài chính doanh nghiệp

Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên...

Khai thác vận tải

Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quá trình công nghệ vận tải và tổ chức, quản...