Khối ngành Công trình - Xây dựng
Khám phá ngành học mới mẻ và tiềm năng - Quản Lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc tại UTT

Bạn có đam mê với ngành GTVT và mong muốn đóng góp vào sự phát triển hạ tầng giao...

Ngành Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị sẽ có rất...

Ngành Thanh tra và quản lý công trình giao thông

Thanh tra và Quản lý giao thông là ngành đào tạo mới, cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh...

Ngành Kiến trúc nội thất

Ngành Kiến trúc nội thất là một trong những nghành nghề hấp dẫn nhất nhất hiện nay.

Ngành Logistics và hạ tầng giao thông

Ngành Logistics và hạ tầng giao thông

Ngành Hạ tầng giao thông đô thị thông minh

Ngành Hạ tầng giao thông đô thị thông minh học những gì? Vị trí và nơi làm việc sau...

Ngành Quản lý xây dựng

Khi học ngành Quản lý Xây dựng, ngoài kiến thức chung về kinh tế và pháp luật xây...

Ngành CNKT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Ngành CNKT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp học 4,5 năm và cấp bằng Kỹ sư

Ngành CNKT Xây dựng Cầu đường bộ

Ngành Xây dựng Cầu đường bộ là gì? Học xong ra làm gì?

Chúng tôi chọn ngành công trình! Còn bạn thì sao?

Trở thành kỹ sư ngành công trình, tôi có thể xây dựng nên những công trình giao thông...

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường bộ

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: Lập và quản lý...