Cử nhân Logistics và Vận tải đa phương thức


Cử nhân Logistics và Vận tải đa phương thức

 • Ngành đào tạo: Logistics và Vận tải đa phương thức (Logistics and Mutimodal Transport)  
 • Mã số: 7840101
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Logistics và Vận tải đa phương thức 

Chương trình đào tạo Logistics và Vận tải đa phương thức nhằm trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở kinh tế - kỹ thuật và tổ chức kinh doanh dịch vụ logistics - vận tải đa phương thức, có kỹ năng tổ chức và quản lý điều hành hệ thống dịch vụ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức ở trong nước và quốc tế; có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Quản lý điều hành dịch vụ tại các công ty vận tải và giao nhận, công ty dịch vụ logistics, kho hàng và trung tâm phân phối, trung tâm logistics.
 • Chuyên viên tại phòng ban chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải, dịch vụ logistics.
 • Giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ (TC), không bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh được cấp chứng chỉ riêng.

Lượng TC phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

STT

Khối kiến thức

Bắt buộc

Tự chọn

Cộng

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

18

4

22

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

122

8

130

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

51

4

55

2.2.

Kiến thức ngành

51

4

55

2.3.

Thực hành, thực tập và đồ án tốt nghiệp

20

 

20

 

Cộng:

140

12

152

Kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp

 • Nghiên cứu thị trường, phân tích xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải.
 • Xây dựng quy trình công nghệ, quản lý nghiệp vụ và tổ chức điều hành quá trình dịch vụ logistics và vận tải, gồm: tổ chức điều hành vận tải, quản lý nghiệp vụ kho hàng và trung tâm phân phối, tổ chức dịch vụ giao dịch thương mại và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong chuỗi cung ứng.
 • Phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống dịch vụ logistics và vận tải.
 • Phát hiện, phân tích và phản biện những vấn đề về kinh tế- kỹ thuật liên quan đến quản lý và tổ chức điều hành hệ thống kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải.
 • Có kỹ năng trình bày, giao tiếp nghề nghiệp, làm việc và lãnh đạo nhóm.

Tham khảo thêm thông tin tuyển sinh: tuyensinh.utt.edu.vn

Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc 024.35526714 hoặc  024.38547536
 • Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229
 • Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc 0208.3746089