Cử nhân ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng


Cử nhân ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 • Tên ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management)
 • Mã số: 7510605
 • Thời gian học tập: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn toàn diện về lĩnh vực nghề nghiệp và khả năng học tập lên các bậc đào tạo cao hơn; có kỹ năng quản lý và tổ chức điều hành hệ thống sản xuất, khả năng nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề  thực tế hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Triển vọng nghề nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm cán bộ quản lý kinh doanh và tổ chức điều hành tại các công ty vận tải, công ty dịch vụ logistics, kho hàng và trung tâm phân phối, trung tâm logistics.
 • Cán bộ tại các phòng ban chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải và logistics.
 • Giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

Khối lượng kiến thức toàn khoá 

 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 136 tín chỉ (TC), không kể khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh được cấp chứng chỉ riêng.

Lượng TC phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

STT

Khối kiến thức

Bắt buộc

Tự chọn

Cộng

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

18

4

22

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

106

8

114

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

41

4

45

2.2.

Kiến thức ngành

45

4

49

2.3.

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

20

 

20

 

Cộng:

124

12

136

Kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp

 • Nghiên cứu thị trường, phân tích xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng;
 • Xây dựng quy trình công nghệ, quản lý nghiệp vụ và tổ chức điều hành quá trình dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, gồm: tổ chức điều hành vận tải, quản lý nghiệp vụ kho hàng và trung tâm phân phối, tổ chức dịch vụ giao dịch thương mại và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong chuỗi cung ứng
 • Phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng;
 • Phát hiện, phân tích và phản biện những vấn đề về kinh tế- kỹ thuật liên quan đến quản lý và tổ chức điều hành hệ thống kinh doanh dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng;
 • Có kỹ năng trình bày, giao tiếp nghề nghiệp, làm việc và lãnh đạo nhóm trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học      

 • Theo Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. 

Tham khảo thêm thông tin tuyển sinh: tuyensinh.utt.edu.vn

 

Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc 024.35526714 hoặc  024.38547536
 • Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229
 • Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc 0208.3746089