Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp


Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

 • Ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp (Coporate Finance)
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Mã số: 7340201
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh nghiệp mới ở các loại hình như một thành viên, liên doanh, liên kết… được thành lập. Ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hay ngân hàng, bảo hiểm… thì  vấn đề quản lý tài chính luôn giữ vai trò rất quan trọng, không thể thiếu. Chính vì thế, cơ hội việc làm dành cho các tân Cử nhân ngành Tài chính doanh nghiệp vô cùng rộng mở. Tốt nghiệp chuyên ngành này, sinh viên dễ dàng nắm bắt được công việc phù hợp với đãi ngộ hấp dẫn.
- Đứng trước nhu cầu nhân lực ngành Tài chính doanh nghiệp của xã hội, Bộ môn Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Công nghệ GTVT đã xây dựng  mục tiêu, chương trình đào tạo có sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng; chủ động tiếp thị các thế mạnh của mình trong đào tạo các chuyên ngành  giúp sinh viên  khi ra trường làm việc được ngay, không để doanh nghiệp phải đào tạo lại.

Khối lượng kiến thức toàn khoá

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ (TC), không bao gồm hai học phần bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (8 TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng. Lượng tín chỉ phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

STT

KHỐI KIẾN THỨC

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng

1.

Khối kiến thức giáo dục đại cương

18

4

22

2.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

93

12

105

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

34

6

40

2.2.

Kiến thức ngành

39

6

45

2.3.

Thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4.

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5.

Khóa luận tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

111

16

127

 

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp làm việc được ở tất cả các vị trí liên quan tới lĩnh vực tài chính trong các Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước… về tài chính.
- Có thể làm giảng viên, nghiên cứu viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên trong các tổ chức tài chính khác.

Kỹ năng sinh viên tốt nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp

 • Có năng lực dẫn dắt, điều hành, có khả năng phối hợp, làm việc nhóm;
 • Có kỹ năng mềm để vận dụng thích hợp trong công việc và ứng xử trong giao tiếp xã hội;
 • Có kỹ năng mềm về những kiến thức bổ trợ như thẩm định tín dụng, lập và thẩm định dự án đầu tư;
 • Vận dụng kiến thức về tin học trong hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp;
 • Có kỹ năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề về tài chính, thuế, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách.

Trình độ ngoại ngữ và tin học      

 • Theo Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp;
 • Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có khả năng tự định hướng và thích nghi với môi trường làm việc thực tế thuộc lĩnh vực tài chính;
 • Có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp: Có khả năng tự cập nhật kiến thức mới, tự nghiên cứu để áp dụng hiệu qua những kiến thức chuyên môn vào thực tiễn; có khả năng tổ chức thực hiện các công việc tài chính phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng yêu cầu của quản lý.
 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp thông thường và một số vấn đề phức tạp;
 • Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tự học tập suốt đời.  

Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc 024.35526714 hoặc  024.38547536
 • Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229
 • Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc 0208.3746089