Ngành Hệ thống thông tin kế toán tài chính

Ngành Hệ thống thông tin kế toán tài chính

Tại sao nên chọn chuyên ngành Hệ thống thông tin kế toán tài chính?

Hệ thống thông tin kế toán tài chính là một chuyên ngành giao thoa giữa ngành Công nghệ thông tin & kế  toán tài chính. Chương trình học được xây dựng hợp lý, kết hợp giữa 2 nền tảng kiến thức trên giúp cho sinh viên có thể xây dựng, phát triển quản lý được hệ thống thông tin kế toán tài chính trong các đơn vị.

Thông tin đối với doanh nghiệp ngày nay như máu chảy trong tim. Thiếu thông tin, các quyết định của các cấp quản lý trở nên thiếu chính xác, thậm chí sai lệch gây tác hại lớn với tổ chức. Biết được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, đang có lợi thế gì, cần cải tiến và mở rộng lĩnh vực nào, .. hệ thống thông tin quản lý kế toán tài chính nhanh chóng, chính xác, kịp thời trở thành lợi thế cạnh tranh của mọi tổ chức doanh nghiệp. 

Chuyên viên phát triển và quản lý hệ thống thông tin kế toán tài chính là những người tổ chức lại thông tin trong doanh nghiệp, săp xếp các luồng thông tin, tin học hóa toàn bộ hệ thống kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các đơn vị

Bạn là người thích kế toán tài chính và đam mê ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kế toán tài chính? Ngành học này chính là điểm khởi đầu tốt nhất dành cho bạn.

Bạn được trải nghiệm gì khi theo học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

1. Nền tảng chương trình

Chương trình được xây dựng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng ứng dụng, có sự tham khảo CTĐT của các Trường đại học có uy tín trong nước có cùng lĩnh vực đào tạo với Nhà trường.

Nội dung đào tạo ngành Hệ thống thông tin kế toán tài chính tích hợp giữa kiến thức nền tảng của công nghệ thông tin và kế toán tài chính, không chỉ bao gồm các kiến thức cơ bản của nhóm ngành công nghệ thông tin mà còn kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tổ chức, xây dựng và khai thác các hệ thống thông tin kế toán tài chính

2. Chương trình học toàn khóa

STT

Khối kiến thức

Bắt buộc

Tự chọn

Cộng

1

Kiến thức giáo dục đại cương

15

4

19

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

89

12

101

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

25

4

29

2.2

Kiến thức ngành

23

4

27

2.3

Kiến thức chuyên ngành

 

21

4

25

2.4

Thực hành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp

20

0

20

 

Tổng cộng

104

16

120

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin tài chính ké toán có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:

  • Vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống Tài chính kế toán và các hệ thống thông tin quản lý khác;
  • Xây dựng các phần mềm quản lý của đơn vị như: Quản lý Tài chính Kế toán, quản lý nhân sự, quản lý vật tư - hàng hoá…
  • Xây dựng, triển khai và bảo trì phần mềm tại các công ty phần mềm chuyên nghiệp;
  • Tư vấn cho các đơn vị về việc xây dựng hệ thống thông tin;
  • Làm việc ở bộ phận kế toán của các đơn vị;
  • Có thể làm việc ở các cơ quan công quyền, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;
  • Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.