Ngành Tài chính doanh nghiệp


Ngành Tài chính doanh nghiệp

Tại sao nên chọn ngành Tài chính doanh nghiệp?

Một qui luật chung cho sự thành công trong việc làm giàu chính là khả năng tiên đoán và định liệu trước tương lai dựa trên số liệu, sự phân tích kinh tế - tài chính. Điều này mình sẽ được trang bị những kiến thức khi chọn học ngành tài chính doanh nghiệp.

 

Những lĩnh vực liên quan đến tài chính rất rộng lớn. Hầu hết các doanh nghiệp đều có các vị trí về tài chính, nhất là đối với các tổ chức tài chính thì nguồn nhân lực về tài chính càng lớn nên cơ hội việc làm cho sinh viên ngành tài chính doanh nghiệp tốt nghiệp rất nhiều. Đó là lí do mình chọn học ngành tài chính doanh nghiệp.

 

Bạn được trải nghiệm gì khi theo học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

1. Nền tảng chương trình

Chương trình đào tạo của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp được xây dựng theo hướng chuyên sâu về quản lý các hoạt động tài chính liên quan đến các loại hình doanh nghiệp. Phần kiến thức cơ sở ngành là kiến thức về lĩnh vực tài chính – ngân hàng nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng toàn diện liên quan đến hoạt động tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, các định chế tài chính và thị trường tài chính. Phần kiến thức ngành là những kiến thức chuyên sâu về hoạt động tài chính doanh nghiệp và những kiến thức tài chính chuyên sâu khác có liên quan như tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng, v.v...

2. Chương trình học toàn khóa

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

  • Chuyên viên tài chính hoặc quản lý tài chính các cấp trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau, các tổ chức cung ứng các dịch vụ tài chính, các định chế tài chính như tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính…
  • Giảng viên trong các trường đại học, nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu ngành tài chính, ngân hàng.