Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015


Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy năm  2015 như sau:

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Địa điểm đào tạo: tại 3 cơ sở của trường (Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên).

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO DỰ KIẾN THEO CHUYÊN NGÀNH

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu tại cơ sở đào tạo


Nội

Vĩnh
Yên

Thái
Nguyên

Các ngành đào tạo đại học:

 GTA

    2800      

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

D510104

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

650

500 100 50

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

     

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu

     

 

   

+ CNKT xây dựng đường bộ

     

 

   

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

     

 

   

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

     

 

   

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

 

D510102

150

50 50 50

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

     

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

D510205

250

150

50

50

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

D510201

250

200 50  

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

     

 

 

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

     

 

   

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

     

 

   

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

D510203

100

100

   

Kế toán

 

D340301

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

350

200 100 50

+ Kế toán doanh nghiệp

     

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

200

200    

+ Quản trị doanh nghiệp

     

 

   

Kinh tế xây dựng

 

D580301

200

100

50

50

Khai thác vận tải

 

D840101

150

150    

+ Khai thác vận tải đường sắt

     

 

   

+ Khai thác vận tải đường bộ

     

 

   

Logistic và Vận tải đa phương thức

     

 

   

Tài chính – Ngân hàng (Dự kiến tuyển sinh)

 

D340201

       

Tài chính doanh nghiệp

   

50

50

   

Hệ thống thông tin

 

D480104

150

100 50  

Hệ thống thông tin

     

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

150

100 50  

+ Điện tử viễn thông

     

 

 

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

100

100

   

Công nghệ kỹ thuật môi trường

              (Dự kiến tuyển sinh)

 

D510406

- Toán, Hóa học,  Sinh học

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

50

50

   

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 GTA

   

300

     

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

C510104

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

120

     

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

     

40

40

40

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

 

C510102

30

     

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

     

30

   

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

C510205

30

30

   

Kế toán

 

C340301

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 

30

     

+ Kế toán doanh nghiệp

     

30

   

Quản lý xây dựng

 

C580302

30

     

+ Kinh tế xây dựng

     

30

   

Công nghệ thông tin

 

C480201

30

30

   

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

30

     

+ Điện tử viễn thông

     

30

   

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)
- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi
- 01 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển có trên Website:www.utt.edu.vn

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:  Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 01/8/2015 đến 17 giờ ngày 20/8/2015 (Nếu chưa đủ chỉ tiêu Nhà trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ để xét tuyển các đợt tiếp theo).

3. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4. Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.

5. Địa chỉ và điện thoại liên hệ: 

- Tại Cơ sở  Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc - P.Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: (04) 35526713 hoặc (04) 38547536; Email: infohn@utt.edu.vn
- Tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc : Phường Đồng Tâm - Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: (0211) 3867404 hoặc (0211) 3 867405; Email: infovy@utt.edu.vn
- Tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: P.Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT : (0280) 3 856545 hoặc (0280) 3855681; Email: infotn@utt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh, điểm thi, điểm trúng tuyển, thời gian nhập học công bố trên Website http://www.utt.edu.vn