Đại học chính quy

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Hệ Cao đẳng 2015

Căn cứ biên bản số 1962/BB-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Hệ Đại học 2015

Căn cứ biên bản số 1962/BB-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Hệ Cao đẳng 2015

Căn cứ biên bản số 1962/BB-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng bổ sung năm 2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Công...

Điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng liên thông Hệ chính quy năm 2015

Căn cứ biên bản số 2020/BB-HĐTS ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Điểm chuẩn trúng tuyển Nguyện vọng 1 năm 2015

Căn cứ biên bản số 1958/BB-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Hệ Cao đẳng 2015

Căn cứ biên bản số 1962/BB-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Hệ Đại học 2015

Căn cứ biên bản số 1962/BB-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh...

Thông báo chỉ tiêu xét tuyển dành cho đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2015

Thông báo chỉ tiêu xét tuyển dành cho đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng 1 năm 2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng I vào Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thông báo Tuyển sinh các lớp đào tạo bằng tiếng nước ngoài năm 2015

Nhằm đào tạo các kỹ sư, cử nhân tài năng có kiến thức chuyên môn giỏi; có kỹ...

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành hệ Cao đẳng năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào...