Sau Đại học

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm...

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...

Thông báo về việc xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo về việc xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2...

Thông báo Học bổng Thạc sĩ tại Liên Bang Nga năm 2019

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga theo diện...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

Thông báo Điểm trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo điểm trúng...

Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

Điểm trúng tuyển cao học Đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo điểm trúng...

Thông báo đăng ký học bổng đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo Đề án 599, Đề án 911 năm 2016

Đăng ký học bổng đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo Đề án 599, Đề án 911...