Phòng Đào tạo Sau đại học

Tin tức - Sự kiện

Chuyên gia Trung tâm Công nghệ Asphalt quốc gia, Đại học Auburn, Hoa Kỳ về Trường Đại học Công...
Chuyên gia Trung tâm Công nghệ Asphalt quốc gia, Đại học Auburn, Hoa Kỳ về Trường Đại học Công...

Chuyên gia Trung tâm Công nghệ Asphalt quốc gia, Đại học Auburn, Hoa Kỳ về Trường Đại học Công nghệ GTVT giảng dạy cho học viên cao học

Chuyến đi thực tế thăm Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên của Cán bộ, giảng viên...
Chuyến đi thực tế thăm Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên của Cán bộ, giảng viên...

Chuyến đi thực tế thăm Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên của Cán bộ, giảng viên và học viên cao học Khóa 2.1

Mẫu văn bản

Mẫu Lý lịch khoa học, thông tin phục vụ mở ngành thạc sĩ năm 2016
Mẫu Lý lịch khoa học, thông tin phục vụ mở ngành thạc sĩ năm 2016

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc xây dựng đề án đề nghị cho phép mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành

Tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Danh sách phòng thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2016
Danh sách phòng thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2016

Danh sách phòng thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2016

Thông báo về lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 - Năm 2016
Thông báo về lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 -...

Thông báo về lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 - Năm 2016

Kế hoạch ôn thi cao học đợt 2 năm 2016
Kế hoạch ôn thi cao học đợt 2 năm 2016

Kế hoạch ôn thi cao học đợt 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2016
Thông báo tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2016

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh