Khối ngành Cơ khí - Ô tô
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ...

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử trên ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử trên ô tô học những gì? Vị trí và nơi làm...

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ sư cơ điện tử có thể làm việc ở các viện thiết kế, các cơ sở chế tạo, các...

Ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô

Có rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Sinh viên ngành cơ khí chế tạo được học về dung sai lắp ghép, vẽ kỹ thuật, sức...

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Máy xây dựng

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...

Ngành CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi

Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực...

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...