Ngành Logistics và vận tải đa phương thức

Ngành Logistics và vận tải đa phương thức

Logistics là gì? Ngành Logistic là hệ thống kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi, các thủ tục về chứng từ giao nhận và thông quan trong lưu thông hàng hóa thương mại quốc tế và nội địa. Logistics thực hiện nhiều dịch vụ tùy theo hợp đồng thỏa thuận giữa khách hàng và doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Về mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Logistics và Vận tải đa phương thức (mã số 7840101) là một chuyên ngành đào tạo thuộc Ngành Khai thác vận tải. Ngoài mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức, hiểu biết về lý luận chính trị, khoa học xã hội, khoa học cơ bản, chương trình đào tạo chuyên ngành Logistics và vận tải đa phương thức trang bị kiến thức chuyên sâu về lập kế hoạch và tổ chức quá trình kinh doanh, phân tích đề ra giải pháp cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức, tìm hiểu dịch vụ logistics là gì. Các kỹ năng nghề nghiệp đạt được đối với người học gồm:

 • Nghiên cứu thị trường, phân tích xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải;
 • Xây dựng quy trình công nghệ, quản lý nghiệp vụ và tổ chức điều hành quá trình dịch vụ logistics và vận tải, gồm: tổ chức điều hành vận tải, quản lý nghiệp vụ kho hàng và trung tâm phân phối, tổ chức dịch vụ giao dịch thương mại và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong chuỗi cung ứng;
 • Phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống dịch vụ logistics và vận tải;
 • Phát hiện, phân tích và phản biện những vấn đề về kinh tế- kỹ thuật liên quan đến quản lý và tổ chức điều hành hệ thống kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải.
 • Có kỹ năng trình bày, giao tiếp nghề nghiệp, làm việc và lãnh đạo nhóm trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.   
 • Chuẩn trình độ ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu thuộc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp. Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Tiếng Anh đạt TOEIC 450 hoặc tương đương.
 • Chuẩn trình độ tin học: Trình độ đạt chuẩn IC3 theo quy định hiện hành về khung trình độ tin học ở Việt Nam. 

Về nội dung đào tạo

Nhằm đảm bảo kiến thức và kỹ năng cơ bản cho người học đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp dịch vụ logistics, chương trình đào tạo gồm nhóm các học phần kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên ngành với nội dung liên quan đến các lĩnh vực sau: 

 • Tổ chức quản lý điều hành dịch vụ vận tải;
 • Thực hiện các dịch vụ làm chứng từ, giao nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan, thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ đại lý môi giới vận tải hàng hóa;
 • Tổ chức thực hiện dịch vụ kho hàng và các dịch vụ hỗ trợ vận tải, gồm: xếp dỡ, gom hàng, đóng gói, phân loại và phân phối hàng hóa;
 • Các dịch vụ hỗ trợ khác: Thanh toán, kiểm hóa, bảo hiểm, môi giới thương mại;

Ngoài các nội dung nghiên cứu lý thuyết, chương trình thực tập tại các doanh nghiệp sẽ giúp cho người học có khả năng tiếp cận và hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế.

Về vị trí việc làm

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc cho các công ty dịch vụ logistics, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kho hàng và các trung tâm phân phối, chuyển phát nhanh,..với nhiều vị trí khác nhau thuộc các bộ phận như phòng kinh doanh, phòng quản lý và điều độ, khai thác tại hiện trường, dịch vụ khách hàng, … làm chuyên viên tại các phòng ban chuyên môn thuộc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan; hoặc tham gia nghiên cứu chuyên môn, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

 • Thời gian đào tạo: 4 năm.
 • Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Logistics và vận tải đa phương thức