Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
  • Xét tuyển học bạ online
  • Phương thức xét tuyển 2021

Tin tuyển sinh

Cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Thông báo thời gian dự kiến tốt nghiệp và báo cáo tiến độ học tập của nghiên cứu sinh trong năm 2021
Thông báo thời gian dự kiến tốt nghiệp và báo cáo tiến độ học tập của nghiên cứu sinh trong năm 2021
Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập phục vụ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh nội bộ theo chuẩn Toeic (Đợt 3)
Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập phục vụ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh nội bộ theo chuẩn Toeic (Đợt 3)
Thông báo về việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Thông báo về việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

SỰ KIỆN